Canon
Unikátní fotografie s technikou canon

Nakúpte vybrané bezzrkadlovky v období 1. – 30. 4. 2024 a získajte CashBack na vybrané objektívy zakúpené v rovnakom období, registrujte svoj nákup a získajte peniaze späť.

Telo bezzrkadlovky a objektív musia byť zakúpené od rovnakého predajcu a produkty musia byť na rovnakej faktúre. Akcia sa nevzťahuje na nákup objektívu v kitu.

Vybrané bezzrkadlovky aps-c

eos r50

eos r50

eos r7

eos r7

eos r10

eos r10

Vybrané bezzrkadlovky full frame

eos r8

eos r8

eos r6 mark ii

eos r6 mark ii

eos r5

eos r5

eos r3

eos r3

Objektívy rf

65 €
CASHBACK
rf 15-30mm f4.5-6.3 is stm

rf 15-30mm f4.5-6.3 is stm

40 €
CASHBACK
rf 16 mm f2.8 stm

rf 16 mm f2.8 stm

70 €
CASHBACK
rf 24mm f1.8 macro is stm

rf 24mm f1.8 macro is stm

100 €
CASHBACK
rf 24-240mm f4-6.3 is usm

rf 24-240mm f4-6.3 is usm

35 €
CASHBACK
rf 28mm f2.8 stm

rf 28mm f2.8 stm

55 €
CASHBACK
rf 35mm f1.8 macro is stm

rf 35mm f1.8 macro is stm

25 €
CASHBACK
rf 50mm f1.8 stm

rf 50mm f1.8 stm

70 €
CASHBACK
rf 85mm f2 macro is stm

rf 85mm f2 macro is stm

90 €
CASHBACK
rf 600mm f11 is stm

rf 600mm f11 is stm

110 €
CASHBACK
rf 800mm f11 is stm

rf 800mm f11 is stm

180 €
CASHBACK
rf 14-35mm f4l is usm

rf 14-35mm f4l is usm

140 €
CASHBACK
rf 24-105mm f4l is usm

rf 24-105mm f4l is usm

300 €
CASHBACK
rf 100-500m f4.5-7.1l is usm

rf 100-500m f4.5-7.1l is usm

180 €
CASHBACK
rf 70-200mm f4l is usm

rf 70-200mm f4l is usm

50 €
CASHBACK
rf 24-105mm f4-7.1

rf 24-105mm f4-7.1

70 €
CASHBACK
rf 100-400mm f5.6-8 is usm

rf 100-400mm f5.6-8 is usm

270 €
CASHBACK
rf 15-35mm f2.8l is usm

rf 15-35mm f2.8l is usm

270 €
CASHBACK
rf 24-70mm f2.8 l is usm

rf 24-70mm f2.8 l is usm

300 €
CASHBACK
rf 70-200mm f2.8l is usm

rf 70-200mm f2.8l is usm

140 €
CASHBACK
rf 100mm f2.8l macro is usm

rf 100mm f2.8l macro is usm

270 €
CASHBACK
rf 50mm f1.2l usm

rf 50mm f1.2l usm

310 €
CASHBACK
rf 85mm f1.2l usm

rf 85mm f1.2l usm

300 €
CASHBACK
rf 28-70mm f2 l usm

rf 28-70mm f2 l usm

250 €
CASHBACK
rf 135mm f1.8l is usm

rf 135mm f1.8l is usm

360 €
CASHBACK
rf 85mm f1.2l usm ds

rf 85mm f1.2l usm ds

250 €
CASHBACK
rf 5.2mm f2.8l dual fisheye

rf 5.2mm f2.8l dual fisheye

360 €
CASHBACK
rf 24-105mm f2.8l is usm z

rf 24-105mm f2.8l is usm z

Ako to funguje

Icon

Kúpte vybranú bezzrkadlovku
Canon od 1. - 30. 4. 2024

Icon

Kúpte vybraný objektív
v rozmedzí 1. - 30. 4. 2024

Icon

Vyplňte formulár
a nahrajte kópie účteniek

Icon

Získajte svoje
peniaze späť

Registrácia

Nahrať potvrdenie *

Akcia platí u týchto predajcov

Alza.sk

www.alza.sk

Centron Slovakia

www.centron.sk

Datart

www.datart.sk

Euronics Acton Elektro

www.acton.sk

Euronics Bleskospol

www.bleskospol.sk

Euronics Domoss

www.domoss.sk

Euronics Electromax

www.electromax.sk

Euronics Prievidza

www.euronics.sk

Euronics Šeko Center

www.sekocenter.sk

Euronics TPD

www.tpd.sk

Euronics.sk

www.euronics.sk

FaxCopy

www.faxcopy.sk

FaxCopy PRO

www.faxcopypro.sk

FotoLab/CEWE

www.fotolab.sk

Hej.sk

www.hej.sk

Istores.sk

www.istores.sk

Mall.sk

www.mall.sk

Metro.sk

www.metro.sk

Muziker

www.muziker.sk

Okay Electro

www.okay.sk

Planeo/Fast Plus

www.planeoelektro.sk

ProLaika

www.prolaika.sk

Pravidlá a podmienky akcie Canon Virtual Kit

Propagačná akcia Canon Virtual Kit je určená výhradne pre koncových spotrebiteľov a vzťahuje sa len na uvedené produkty zakúpené Slovenskej republike od predajcu uvedeného v prehľade na tejto webovej lokalite. Podmienkou akcie je zakúpenie vybranej bezzrkadlovky a objektívu v termíne 01.04.2024 až 30.04.2024 vrátane. Nárok na vrátenie peňazí sa vzťahuje iba na objektív. Je možné získať až 3 CashBacky za vybrané objektívy na jedno bezzrkadlové telo fotoaparátu a akcia NEPLATÍ pre nákup objektívu v KITe.

Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Canon Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava. Organizátorom akcie je spoločnosť CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8.

Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu u vybraných predajcov len v Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, u distribútorov a iných predajcov, než uvedených na www.canon.sk/virtual-kit. Všetky produkty akcie musia byť nové a originálne produkty Canon. Podmienky tejto akcie nespĺňajú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty alebo produkty, ktoré sú falšované alebo akokoľvek porušujú práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny Canon. Produkty akcie vrátené (bez omeškania) predajcovi nebudú platné pre danú akciu a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, porušia pravidlá akcie. Ak sa spoločnosť Canon dozvie o takom zneužití, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky. Všetky produkty akcie musia byť dodané a distribuované spoločnosťou Canon Europa N.V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, Švajčiarsku alebo Lichtenštajnsku.

Podmienkou účasti je doloženie nákupu produktu originálom dokladu o predaji. Dátum nákupu musí byť v období od 1. - 30. 4. 2024 pre nákup digitálnej bezzrkadlovky a dátum nákupu 1. - 30. 4. 2024 pre nákup objektívu. Produkty zakúpené mimo tohto obdobia nebudú do akcie zaradené.

Nárokovanie Cashbacku za nákup je možné vykonať najneskôr do 31. 5. 2024 a je možné ho vykonať iba pomocou webové stránky www.canon.sk/virtual-kit vyplnením formulára a nahraním kópie platnej účtenky. Účastníci potom dostanú e-mail s potvrdením, že ich požiadavka bola prijatá. Ak ho účastník nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti alebo nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na našu telefonickú podporu pre žiadosti na čísle +420 226 203 693. Organizátor a Prevádzkovateľ akcie nenesie zodpovednosť za oneskorené alebo neobdržané žiadosti.

Pri registrácii Účastník musí vyplniť úplne, pravdivo a úplne registračný formulár na webovej stránke www.canon.sk/virtual-kit, najmä meno, priezvisko, kontaktný e-mail, telefónne číslo, vybrať predajcu, vybrať typ produktu, zadať sériové číslo, dátum nákupu, nahrať doklad o nákupe a uviesť číslo účtu vrátane kódu banky, na ktorú bude Cashback vyplatený. Doklad o nákupe musí byť skenom alebo fotografiou daňového dokladu alebo faktúry za nákup tovaru, na ktorom musia byť zreteľné tieto údaje: Názov predajcu, IČO, DIČ, adresa alebo názov predajne, názov tovaru, cena, dátum predaja. Ak nebudú niektoré údaje čitateľné, bude žiadosť zamietnutá. Účastník bude následne vyzvaný e-mailom na doplnenie chýbajúcich alebo nečitateľných údajov. Ak Účastník nedoplní požadované údaje do konca trvania registrácie na akciu, bude jeho žiadosť zamietnutá kvôli neúplnosti registrácie a nesplnením pravidiel akcie, a Účastník tým stráca nárok na Cashback. Na neskoršie dodanie údajov nebude braný ohľad. Prevádzkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým providerom ako spam, čo Prevádzkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

Platné nároky na Cashback budú vyplatené do 4 týždňov (28 dni) od dátumu prijatia nároku. Dátumom prijatia nároku sa rozumie dátum registrácie pri nárokovaní pomocou webovej stránky. CashBack nie je súdne vymáhateľný.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na Cashback najmä z týchto dôvodov:

  • nákup produktu neprebehol v danom termíne,
  • nákup bezzrkadlovky a objektívu nie je uvedený na tej istej faktúre,
  • nárok bol prijatý po 31. 5. 2024,
  • nie je možné z účtu prečítať alebo overiť model produktu, predajcu či dátum zakúpenia,
  • nárok na Cashback nie je v súlade s pravidlami,
  • formulár nebol vyplnený úplne alebo pravdivo,
  • sériové číslo produktu nie je platné,
  • účastník akcie nemôže doložiť nákup produktu originálom alebo kópiou dokladu o nákupe,
  • nákup produktu nebol realizovaný u vybraného predajcu.

V prípade nárokovania Cashbackov pre viac ako 2 telá bezzrkadloviek či viac ako 3 RF objektívy, pri registrácii nárokov na rovnakú osobu alebo pri registrácii nároku na rovnakú adresu, bude tento nárok riešený individuálne. V tomto prípade môže byť zaslanie čiastky CashBacku vykonaná aj po lehote 4 týždňov od dátumu prijatia nároku.

Účastník týmto berie na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo ("Osobné údaje") spoločnosti Canon Slovakia s.r.o so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 7, IČO : 35782889, DIČ: 2020277314 ("Správca") na účely vykonávania a vyhodnotenia Akcie a zaslanie Cashbacku. Osobné údaje musia byť uchovávané po dobu minimálne 2 rokov. Neposkytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely bude mať za následok nemožnosť účasti Účastníka v Akcii.

Správca spracováva poskytnuté Osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( "Zákon o ochrane osobných údajov"). Osobné údaje budú spracovávané Správcom prostredníctvom Prevádzkovateľa akcie, spoločnosti CreativeDreams s.r.o., so sídlom Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračným číslom 00026532. Spracovanie Osobných údajov prebieha automatizovane prostredníctvom elektronického systému a tiež manuálne. Osobné údaje budú archivované v kryptovaných elektronických súboroch podľa smernice GDPR, v ktorých budú spracované pre vyššie uvedené účely. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 12 a 21 zákona o ochrane osobných údajov, tj. Najmä má právo prístupu k Osobným údajom, právo na opravu Osobných údajov a ich likvidáciu a tiež právo byť zabudnutý. Účastník prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú správne a pravdivé. V prípade pochybností sa môže Účastník obrátiť na Správca alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Účastník súčasne môže udeliť súhlas so spracovaním vyššie uvedených Osobných údajov na marketingové účely, tj. Ponúkanie obchodu a služieb Správca, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, a to na obdobie 2 rokov od skončenia Akcia alebo do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže Účastník kedykoľvek odvolať.

Organizátor i prevádzkovateľ akcie si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa bude snažiť minimalizovať dopad na účastníka, aby sa predišlo zbytočnému nedorozumeniu. Ďalej si vyhradzujú právo kontroly akýchkoľvek nárokov na zabezpečenie dodržiavania týchto podmienok a vyžiadať si ďalšie informácie a podporné dokumenty. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť nároky alebo účastníkov, ak má podozrenie, že je akcia akokoľvek zneužívaná. Rozhodnutie vo veci tejto akcie sú konečné a nebude o nich vedená žiadna korešpondencia.

V Bratislave, 28. 3. 2024.

Prípadné otázky alebo nezrovnalosti smerujte na organizátora akcie:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: cashback@creativedreams.cz