Sbírejte body za každý čárový kód z originálního balení cartridgí Canon a vyberte si svou odměnu. Každý bod se počítá!

Zaregistrujte se

V e-mailu najdete svůj kód

Přihlaste se na webu

a hned zjistěte počet svých bodů

Posílejte čárové kódy

z obalů originálních cartridgí

Vyberte si svou odměnu

Aktuální nabídka

V průběhu trvání bonusového programu si můžete vybrat z několika menších cen, nebo si své body ušetřit pro ty nejhodnotnější.

750
bodů

Palivová karta
CCS

v hodnotě

1 500 Kč

Může být vaše za

12× 

cartridge CLI-8 Multipack

1 000
bodů

Voucher
sodexo

v hodnotě

2 000 Kč

Může být vaše za

10× 

cartridge CLI-42 Multipack

1 750
bodů

PIXMA TS635x

v hodnotě

3 500 Kč

Může být vaše za

11× 

fotopapíry LU-101 A3+ 20 listů

Další ceny

75
bodů

Balení magentického fotopapíru MG-101 4x6 v hodnotě 150

75
bodů

Balení samolepícího fotopapíru RP-101 4x6 v hodnotě 150

100
bodů

USB Kabel 3v1 v hodnotě 200 Kč

125
bodů

Kalkulačka Canon v hodnotě 250 Kč

175
bodů

Termohrnek Canon v hodnotě 350 Kč

250
bodů

Předplacená palivová karta CCS v hodnotě 500 Kč v hodnotě 500 Kč

400
bodů

Mikina Canon v hodnotě 800 Kč

500
bodů

Poukázka do Husky v hodnotě 1000 Kč v hodnotě 1000 Kč

500
bodů

Poukázka na workshop Canon Akademie v hodnotě 1000 Kč v hodnotě 1000 Kč

750
bodů

Předplacená palivová karta CCS v hodnotě 1500 Kč v hodnotě 1500 Kč

1000
bodů

Poukázka Sodexo v hodnotě 2000 Kč v hodnotě 2000 Kč

1750
bodů

Multifunkční tiskárna PIXMA TS635x v hodnotě 3500 Kč

Vybíráme...

300
bodů

FA-ME2 A3+

20 listů

165
bodů

LU-101 A3+

20 listů

150
bodů

CLI-29

Multipack

100
bodů

CLI-42

Multipack

Přihlášení

Zapomněli jste heslo nebo se vám nedaří přihlásit? Napište nám na canon@creativedreams.cz

Registrujte se a proměňte své nákupy v odměny!

Souhlasím se Smluvními podmínkami této propagační akce a jsem informován o skutečnosti, že moje osobní údaje budou uchovány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a budou vymazány 12 měsíců po ukončení této propagační akce.*

V případě zájmu o zasílání marketingových sdělení a informacích o akcí společností Canon se registrujte na zde.


Pravidla a podmínky akce

 1. Bonusový program Canon je připraven jako dlouhodobý projekt bez předem plánovaného termínu ukončení. Společnost Canon CZ si vyhrazuje právo bonusový program kdykoliv ukončit. Datum ukončení činnosti bude uživatelům oznámeno formou sdělení na www.canon.cz/bonusprogram. Po tomto datu nebude možné připisovat body ze zaslaných čárových kódů na bodový účet a z dosud evidovaných bodů na účtu bude možné získat odměny až do určeného počtu dní po datu vyhlášeného ukončení programu. Veškeré výhody účastníků bonusového programu uplynutím stanovené lhůty po ukončení programu včetně samotného členství zanikají.
 2. Akce je určena výhradně pro koncové spotřebitele. Cílem akce je odměnit zákazníky za nákup originálního spotřebního materiálu Canon hodnotnou cenou (dále jen odměna). Konkrétní odměna závisí na počtu bodů, které se přičítají po přijetí čárových kódů. Započítávají se pouze čárové kódy, ke kterým je přiložen osobní kód zákazníka. Body přičte zákazníkovi organizátor podle osobního kódu zákazníka. Kód získá zákazník při registraci na webu. Konkrétní bodové ohodnocení produktů je uvedeno v sekci Seznam produktů. V tabulce jsou zanesene body za daný produkt. Výše uvedené body v tabulce Seznam produktů odpovídají aktuálnímu přehledu. U akcí s vícenásobných počtem bodů nebo speciální akce jsou body v tabulce již upraveny na tento přepočet.
 3. Provozovatelem akce je společnost Canon CZ s.r.o. Organizátorem akce je společnost CreativeDreams s.r.o. Akce se vztahuje na originální produkty Canon uvedené v seznamu níže.
 4. Podmínkou účasti je zakoupení vybraného originálního produktu Canon, registrace na webu a přidělení osobního kódu zákazníka. V případě zaslání velkého množství čárových kódů může být vyžadováno potvrzení nákupu zasláním nákupního dokladu.
 5. Podmínkou účasti je zaslání čárového kódu s přiloženým osobním kódem zákazníka, a jeho doručení organizátorovi. Kódy, které nebudou organizátorovi doručeny, nebudou do akce započítány.
 6. Odměny na základě platných nároků budou zaslány na uvedenou adresu zákazníka do 60 dnů. Datem přijetí nároku se rozumí datum, ve kterém zákazník na webu odeslal žádost o vydání své odměny, pokud v tomto datu zákazník registrovaný na webu má dle svých bodů nárok na odměnu. Odměna ani její zaslání nejsou soudně vymahatelné.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus zejména z těchto důvodů:
  • čárový kód byl doručen bez osobního kódu zákazníka,
  • čárový kód nebyl doručen organizátorovi akce,
  • není možné z kódu přečíst nebo ověřit model produktu,
  • čárový kód je od jiného produktu, než na který se akce vztahuje,
  • nárok odměny není v souladu s pravidly,
  • registrační formulář nebyl vyplněn úplně nebo pravdivě,
  • sériové číslo produktu není platné.
  • Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus i bez udání důvodu.
 8. V případě nárokování dvou a více odměn na stejnou adresu a stejného zákazníka bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být doručení odměny provedeno i po lhůtě 60 dnů od data přijetí nároku. V případě bonusu v podobě spotřebního materiálu bude bonus zaslán se znehodnoceným čárovým kódem.
 9. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Canon CZ s.r.o., CreativeDreams s.r.o. a osoby blízké všem výše jmenovaným. Akce se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let.
 10. *Organizátor akce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Společnosti CreativeDreams s.r.o., se sídlem Thámova 137/16, Praha 8, 186 00, IČO: 27402690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 110184, registrované na ÚOOÚ pod registračním číslem 00026532. Zpracování Osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím elektronického systému a také manuálně. Osobní údaje budou archivovány v kryptovaných elektronických souborech dle směrnice GDPR, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména má právo přístupu k Osobním údajům, právo na opravu Osobních údajů a jejich likvidaci a také právo být Zapomenut. Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé. V případě pochybností se může Účastník obrátit na Správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje ve tvaru jméno, příjmení, adresa a email budou použity pro dopravu dárku a to formou zadání těchto údajů do systému České pošty, která pro Provozovatele akce tuto službu zajišťuje.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit nebo akci zcela zrušit i bez předchozího upozornění.
 12. V Praze, 1. 2. 2017.

  Případné dotazy nebo nesrovnalosti směrujte na organizátora akce:
  CreativeDreams s.r.o., Thámova 137/16, 186 00 Praha 8
  pr@creativedreams.cz.